English
Studii bibliografice

Studii Bibliografice

   
2022

Evoluția discursului religios în paginile periodicului Calendarul "Bunului Creștin" de la Sibiu între anii 1944-1949 (II)   / dr. Silviu - Constantin Nedelcu. În: Saeculum. nr. 1 (53) / 2022, p. 105-118.

Cărțile Mitropolitului Visarion Puiu în colecțiile Bibliotecii Academiei Române   / dr. Silviu - Constantin Nedelcu. În: Valori Perene, nr. 8 (11) / 2022, p. 86-89.

2021

Contribuții la presa militară religioasă. Revista "Lumina Ostaşului" (1920) de la Craiova   / dr. Silviu - Constantin Nedelcu. În: Mitropolia Olteniei, nr. 5-8 / 2021, p. 216-225.

Biblioteca de specialitate şi îndrumare național creştină ortodoxă "Mitropolitul Nicodim"   / dr. Silviu - Constantin Nedelcu. În: Prutul, nr. 1-2 (67-68) / 2021, p. 137-140.

National Retrospective Bibliography - a reflection of the Romanian cultural heritage  / dr. Maria Carmen Nadia PETRE, în:  The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences: Serial scholarly publication, Vol. 10, Vilnius, 2021, pp. 125-132

Un jurnalist român pe frontul antisovietic - Constantin Virgil Gheorghiu (1941-1942)  / dr. Silviu - Constantin Nedelcu. În: NEGOIŢĂ, Cătălin (coordonator).  Mediamorfoze VI. Jurnalism în zone de conflict. București: Tritonic Books, 2021, p. 251-263

Evoluția discursului religios în paginile periodicului Calendarul "Bunului Creștin" de la Sibiu între anii 1944-1949 (I)  / dr. Silviu - Constantin Nedelcu. În: Saeculum. nr. 2 (52) / 2021, p. 116-128.

Un dosar de cenzor  / dr. Silviu - Constantin Nedelcu. În: Renașterea, nr. 9 (377) / 2021, p. 12.

Revoluția din decembrie '89 prin "ochii" revistei "Mitropolia Ardealului" de la Sibiu (II)  / dr. Silviu - Constantin Nedelcu. În: Saeculum. nr. 1 (51) / 2021, p. 116-126.

Cartea de patrimoniu în colecțiile parohiilor din județul Constanța (1971) = The patrimony book in the collections of the parishes from Constanta county (1971)  / dr. Silviu - Constantin Nedelcu. În: NEDELCU, Silviu - Constantin (coordonator). Cartea românească veche (sec. XVII - XVIII). Lucrările prezentate la sesiunea de primăvară a secțiunii Carte veche. Conservare. Restaurare din cadrul Asociației Bibliotecarilor din România (ABR), București, 21 mai 2020. Cuvânt înainte de Drd. Petruța-Mihaela Voicu. București: Eikon, 2020, p. 159-177 (apărut în 2021).

O listă din 1977 a parohiilor din județul Iași cu colecții de obiecte de patrimoniu / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, în: Prutul : revistă de cultură, nr. 2 (66) / 2020, p. 189-192. (apărut în 2021)

Un tabel inedit din 1952 cu cărțile editate până în 1870 din biblioteca Mitropoliei Moldovei / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, în: Prutul, nr. 2 (66) / 2020, p. 181-187. (apărut în 2021)

2020

Fondul "Special" sau Fondul "Secret" (III) / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, în: Tezaur: foaie a Bibliotecii Academiei Române, nr. 6 / 2020, p. 10-11.

Nicolae Steinhardt: monahul-bibliotecar de la Mânăstirea Rohia (II) / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, în: Biblioteca : revistă de bibliologie și știința informării, nr. 6 / 2020, p. 20-22.

Donația Bibliotecii "Petre Gârboviceanu" către Biblioteca Academiei Române (II) / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, în: Academica : revistă editată de Academia Română, nr. 11-12 (361-362) / 2020, p. 85-88.

Revoluția din decembrie '89 prin "ochii" revistei "Mitropolia Ardealului" de la Sibiu (I) / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, în: Saeculum, nr. 2 (50) / 2020, p. 138-147.

Cum (nu) a fost cenzurat Manualul de Dogmatică pentru Seminariile Teologice (București, 1958) / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, în: Tabor :  revista lunară de cultură și spiritualitate românească, editată de Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, nr. 11 / 2020, p. 12-21.

Nicolae Steinhardt: monahul-bibliotecar de la Mânăstirea Rohia (I) / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, în: Biblioteca :  revistă de bibliologie și știința informării, nr. 5 / 2020, p. 16-20.

Aspecte mai puțin cunoscute din biografia Patriarhului Nicodim Munteanu (1864-1948): textele semnate de acesta în revista "Mitropolia Moldovei" în anul 1935, în calitate de Mitropolit al Moldovei / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, preot Mihai Pîtiu, în: Glasul Bisericii, nr. 10-12 / 2019, p. 145-169 (apărut în 2020).

Experiențe israeliene: stagiu de cercetare la Biblioteca Centrală Sourasky din cadrul Universității din Tel Aviv, Israel / dr. Maria Carmen Nadia Petre, în: Academica, nr. 6/2020, p. 71-76.

Introducere în opera literară a juristului Valentin Al. Georgescu / Theodor Rogin, în: Academica, nr. 6 / iunie 2020, p. 65-70.

Un academician cenzurat: Pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, în: Renașterea, nr. 8 (364) / 2020, p. 12.

Cenzura presei ortodoxe în comunism. Studiu de caz: revista "Glasul Bisericii" / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, în: Saeculum, nr. 1(49) / 2020, p. 86-95.

Un interesant document din 1947 cu privire la Asociația Bibliotecarilor din România / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, în: Biblioteca :  revistă de bibliologie și știința informării, nr. 3 / 2020, p. 16-17.

Recenzie: CIUBOTARU, Iulian Marcel. Corespondența Principelui Alexandru Ioan Cuza reflectată în fondul de manuscrise al Bibliotecii Județene "Gh. Asachi" Iași. Iași: Editura Asachiana, 2018, 112 p. / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, în: Biblioteca :  revistă de bibliologie și știința informării, nr. 3 / 2020, p. 29.

Evoluții ale presei ortodoxe, în România. Glasul Bisericii (1990-2018) / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, în: PETCU, Marian (coord.). Mass media din România dupa 30 de ani. București: Tritonic, 2020, p. 391-406.

Premiul Academiei Române pentru bibliografia națională retrospectivă a periodicelor / Maria Buturugă, Cornelia Luminița Radu, Elena Ioana Milea-Mălușanu, în: Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, nr. 2 / 2020, p. 24-27.

Donația Bibliotecii "Petre Gârboviceanu" către Biblioteca Academiei Române (I) / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, în: Academica : revistă editată de Academia Română, nr. 4-5 (354-355) / 2020, p. 92-95.

Fondul "Special" sau Fondul "Secret" (II) / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, în: Tezaur: foaie a Bibliotecii Academiei Române, nr. 3 / 2020, p. 12.

Bibliografia de bibliografii / Elena Mircea, Svetlana Căzănaru, Maria Buturugă, în: Tezaur: foaie a Bibliotecii Academiei Române, nr. 3 / 2020, p. 5.

Cenzura presei religioase în comunism pe baza unor documente din arhiva Direcției Generale a Presei și Tipăriturilor / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, în: OANȚĂ, Marius (coord.) Studii de istorie eclesiastica. Vol. II. Craiova: Sitech, 2020, p. 243-257.

Epurarea unor publicații. Fondul "Special" sau Fondul "Secret" / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, în: Tezaur: foaie a Bibliotecii Academiei Române, nr. 1 / 2020, p. 7.

Marea Unire de la 1918 reflectată în revista "Mitropolia Moldovei și Sucevei" / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, în: Teologie și Viață: revistă de gândire și spiritualitate creștină, nr. 9-12 / 2019, p. 17-34 (apărut în 2020)

Marea Unire de la 1918 reflectată în presa ortodoxă. Studiu de caz: revista Biserica Ortodoxă Română (1951-1988) / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, în: Glasul Bisericii: revista oficială a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, nr. 7-12 / 2018, p. 177-191 (apărut în 2020)

2019

Experiențe poloneze: stagiu de cercetare la Biblioteca Institutului de Cercetări Literare din Varșovia-Academia Polona de Ştiințe / dr. Maria Carmen Nadia Petre, în: Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, nr. 3/2019, p. 21-24.

A existat sau nu o bibliotecă a Mitropoliei Țării Românești înainte de Antim Ivireanul? Biblioteca Mitropoliei Țării Românești între anii 1359-1708 / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, în: Revista Bibliotecii Naționale a României, nr. 42 / 2016, p. 56-65 (apărut în 2019).

Prefață [la volumul: MERCUR sau Jurnal Comerțial al Portului Brăilei (1839-1840). Vol. I. Ediție anastatică, transliterată și îngrijită de Ion Volcu și Aurel Furtună. Brăila: Proilavia, 2019, p. 5-6. ISBN 978-606-8972-35-0] / dr. Silviu - Constantin Nedelcu

Recenzie: DĂDÎRLAT, Alexandru-Dragoș. Publicistica bisericească din Germania și România sub regimul comunist (1945-1989). O analiză comparată. Context istoric, cadru tematic, libertăți și îngrădiri. Sibiu: Editura Astra Museum, 2019. 334 p. / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, în: Renașterea , Serie nouă, anul XXX (2019), nr. 11 (355), p. 7.

Ziare, gazete și reviste gălățene de acum 100 de ani / Maria Buturugă, în: Buletinul Fundației "V.A. Urechia", nr. 20 / 2019 (extras)

Articole și studii de biblioteconomie publicate în revista Glasul Bisericii între anii 1945-1989 / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, în: APVLVM : Acta Musei Apulensis, anul LVI (2019), seria Historia & Patrimonium, Supplementum, p. 285-299.

MCMXIX în publicistica bucureșteană : aspecte statistice / Maria Buturugă, la A XXX-a Conferință Națională a ABR, București, 4-6 septembrie 2019 (titluri)

O analiză a textelor publicate de Mitropolitul Visarion Puiu în "Foaia Oficială a Arhiepiscopiei și Mitropoliei Bucovinei" (1935-1940) / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, în: Valori perene : Buletinul oficial al Asociației "Visarion Puiu", nr. 6 / 2019, p. 64-74.

Naționalismul lui Eminescu - de Paul Georgescu / Theodor Rogin, în: Academica, nr. 6-7, iunie/iulie 2019, p. 160-164.

Cenzura Telegrafului Român în fondul arhivistic al Departamentului Cultelor între anii 1957-1972 / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, în: Renașterea, nr. 5 / 2019, p. 4

Unicate, rarități, curiozități... din Biblioteca Academiei Române - contribuții bibliografice și istorico-literare / Theodor Rogin, în: Revista Bibliotecii Academiei Române, nr. 2 / 2018 (apărut în 2019), p. 103-113

O bibliografie a cenzurii presei religioase între anii 1945-1989 / dr. Silviu - Constantin Nedelcu (text integral)

Presa bisericească ortodoxă - între libertatea de exprimare și cenzura comunistă / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, în: Glasul Bisericii, nr. 7-12 / 2017, p. 127-183 (apărut în 2019)

Problema drepturilor omului în revistele bisericești ortodoxe în perioada 1975-1989 / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, în: Glasul Bisericii, nr. 1-6 / 2017, p. 163-173 (apărut în 2019)

2018

Scriitori polonezi în colecțiile Bibliotecii Academiei Române / dr. Maria Carmen Nadia Petre, în cadrul lucrărilor Conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România "Patrimoniul cultural și digital al viitorului", Sibiu, 12-14 septembrie 2018.

Un francez românofil - Paul Gaultier - și o raritate bibliografică: "Tragedia românească" / Theodor Rogin, în , nr. 10-11, oct./nov. 2018, p. 76-79.

Cenzura "Telegrafului Român" în fondul arhivistic al Direcției Generale a Presei și Tipăriturilor între anii 1946-1969 / Silviu-Constantin Nedelcu, în Renașterea, Serie nouă, Anul XXIX (2018), nr. 12 (344), p. 7.

Revista "Glasul Bisericii": studiu critic și indice bibliografic / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, rezumatul tezei de doctorat în biblioteconomie, în coordonarea prof. univ. dr. Mircea Regneală; data susținerii tezei: noiembrie 2018 (rezumat)

Publicațiile periodice sibiene ale anului 1919 / Maria Buturugă, la A XXIX-a Conferință Națională a ABR, Sibiu, 12-14 septembrie 2018 (titluri)

Recenzie: Publicațiile periodice românești (ziare, gazete, reviste). Tom. V. Catalog alfabetic: 1931-1935. Partea a 3-a. București: Editura Academiei Române, 2017 / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, în: "Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării", nr. 9 / 2018, p. 281

Cine este "reformatorul romanului francez" sau o mistificare literară... izbutită / Theodor Rogin, în: "Cafeneaua literară", Pitești, nr. 5 / mai 2018, p. 27-28 (Argument)

Publicațiile periodice românești care au reflectat unirea Basarabiei cu România în chiar momentul înfăptuirii ei: primăvara anului 1918 / Maria Buturugă, în cadrul proiectului de cercetare: "Momentul istoric al Marii Uniri oglindit în publicațiile periodice românești ale vremii" (tabel)

2017

Scriitori români în bibliotecile din Polonia / dr. Maria Carmen Nadia Petre, în: Biblos, nr. 30/2018, p. 123-130.

Incursiune în publicistica brașoveană a anilor 1931-1935 / Maria Buturugă, în cadrul lucrărilor Conferintei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, ediţia a XXVIII-a, Brașov, 6 septembrie 2017, Secţiunea Periodice (broșura)

Indicele alfabetic al publicaţiilor care consemnează unirea Basarabiei cu Regatul României - primele mesaje în presa românească din primăvara anului 1918 / Maria Buturugă, afișat la sălile de lectură ale Bibliotecii Academiei Române, în cadrul proiectului de cercetare: "Momentul istoric al Marii Uniri oglindit în publicaţiile periodice românești ale vremii" (tabel)

Bibliografia Românească Modernă. Addenda : principii de organizare / Svetlana Căzănaru, în cadrul Colocviului știinţific anual al studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor și alumnilor bibliologi, ediţia a XVIII-a, 26 mai 2017 (text integral)

Publicaţiile periodice brașovene apărute în anii 1931-1935 : introducere, bibliografie, tabel cronologic, indice alfabetic / Maria Buturugă, broșură realizată în cadrul proiectului de cercetare pe 2017 al Bibliotecii Academiei Române: "Indice general de localităţi pentru tomul V din Publicaţiile periodice românești" (bibliografie)

Game... minore / Theodor Rogin, în: "România literară", apr.-mai, nr. 29 / 2017 (text integral)

2016

Bibliofilul Dionisie Romano, un tipograf “harnic trezitor de cultură” / Elena Mircea, la Zilele Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” din Iași, 6-8 noiembrie 2016

Presa bucureşteană în ziua de 14/27 august 1916 şi în zilele imediat următoare - anunţul intrării României în război / Maria Buturugă (bibliografie)

Comori bibliografice antimiene în colecţiile Bibliotecii Academiei Române / Zalina Gabriela Neagu (text integral)

Perspective ale bibliografierii naţionale la Biblioteca Academiei Române / Maria Buturugă, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 5 / 2016 (extras)

Cazul romanului "Groapa" : este sau nu este... plagiat? Eugen Barbu vs. Stoian Gh. Tudor / Theodor Rogin, în "România literară", nr. 20/ 2016, p. 14-16.

Prezentarea structurii şi a conţinutului Tomului V, partea a 3-a, din seria Bibliografiei retrospective a periodicelor intitulată „Publicaţiile periodice româneşti” / Cornelia Luminiţa Radu (text integral)

Bibliografia primului sfert de veac de existenţă a bisericii romano-catolice „Sfânta Elena” din Bucureşti - ecouri în publicaţiile periodice ale vremii/ Maria Buturugă (rezumat)

2015

Bibliografia scrierilor lui Lev N. Tolstoi din colecţiile Bibliotecii Academiei Române / Adrian Magher (text integral)

Publicaţii piteştene din perioada 1919-1930 / Cornelia Luminiţa Radu (text integral)

Bibliografia naţională retrospectivă a periodicelor „Publicaţiile Periodice Româneşti” (1790-1935) / Luminiţa Radu, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 11 / 2015 (extras)

Notă explicativă la afişare on-line tom. I-III (1790-1924) din „Publicaţiile Periodice Româneşti” / Luminiţa Radu, în SIMBNR (adresă web I, adresă web II, adresă web III)

PhiloBibliographica la Biblioteca Academiei Române / Maria Buturugă, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 9 / 2015 (extras)

Publicistica piteşteană a anului 1933 - consideraţii bibliografice / Maria Buturugă (text integral)

2014

Anunţul declanşării Primului Război Mondial în publicaţiile periodice rurale româneşti ale vremii / Maria Buturugă; „Revista română de istorie a cărţii”, nr. 11/2014 (extras)

„Un inexistent H. W. Chesterton”, INGO, Ion Ciobanu - adică Ştefan Georgescu-Gorjan / Maria Buturugă (text integral)

Completarea cu informaţii bibliografice: „Constantin STERE” / Tudor Pereverza, pentru lucrarea cu acest titlu publicată de Ion Şpac, Chişinău, 2011

Publicistica piteşteană la începutul primului război mondial : anul 1914 / Maria Buturugă, la Sesiunea de comunicări ştiinţifice pe probleme de biblioteconomie PROBIB 2014, Piteşti, 23-24 mai 2014 (text integral)

2013

Bibliografia militară a anului 1913 / Maria Buturugă (text integral)

Presa veche din România. 100 de ani de la apariţia primului volum de bibliografie retrospectivă / Elena Ioana Maluşanu şi Cornelia Luminiţa Radu, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 12 / 2013

Epistolele pastorale ale Monseniorului Raymund Netzhammer în Biblioteca Academiei Române / Maria Buturugă, în „Pro Memoria: revistă de istorie ecleziastică”, nr. 12/2013 (extras)

Preocupările filologului B. P. Haşdeu pentru limba dacilor / Ileana Stanca Desa, în „Dacia Magazin”, nr. 93 / 2013, comunicare la al XIV-lea Congres Internaţional de Dacologie, Buzău, 16-18 august 2013

Îndreptări bibliografice: Ştefan Georgescu-Gorjan / Maria Buturugă, la Sesiunea de comunicări ştiinţifice pe probleme de biblioteconomie PROBIB 2013, Piteşti, 24-25 mai 2013 (text integral)

Bibliografierea naţională retrospectivă în Biblioteca Academiei Române - la 145 de ani de existenţă a bibliotecii / Maria Buturugă şi Luminiţa Radu, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 2/2013 (rezumat)

2012

La dimension interactive de la Bibliographie nationale rétrospective roumaine  des  livres / Maria Buturugă, la Conferinţa Internaţională de Biblioteconomie şi ştiinţe ale informării „Inovare în bibliotecă” BIBLIO 2012, 6-8 iunie 2012 (rezumat)

Din producţia editorială românească a anului 1912 - titluri care atrag atenţia după o sută de ani / Maria Buturugă, în „Revista română de istorie a cărţii”, nr. 9/2012 (extras)

Dimensiunea interactivă a bibliografiei naţionale retrospective româneşti a cărţilor / Maria Buturugă, la Sesiunea de comunicări ştiinţifice pe probleme de biblioteconomie PROBIB 2012, Piteşti, 18-19 mai 2012 (text integral)

Publicaţiile Periodice Româneşti, tom. V, partea 2 - recenzie / Maria Buturugă, în Newsletter „Noi - Biblioteca Academiei Române”, nr. 2/2012 (text integral)

Expoziţia Bibliografiei Naţionale Retrospective la 145 de ani de existenţă a Bibliotecii Academiei Române / Cornelia Luminiţa Radu, în Newsletter „Noi - Biblioteca Academiei Române”, nr. 2/2012 (text integral)

Bibliografia periodicelor / Iliana Sulică, în Newsletter „Noi - Biblioteca Academiei Române”, nr. 2/2012

2011

Bibliografia Românească Modernă în format on-line / Maria Buturugă, la simpozionul „Sistem Integrat pentru Managementul Bibliografiei Naţionale Retrospective”, Bucureşti, 5 decembrie 2011 (rezumat)

Bibliografia retrospectivă a periodicelor / Cornelia Luminiţa Radu, la simpozionul „Sistem Integrat pentru Managementul Bibliografiei Naţionale Retrospective”, Bucureşti, 5 decembrie 2011

Istoria bibliografiei româneşti în imagini / Svetlana Căzănaru, la simpozionul „Sistem Integrat pentru Managementul Bibliografiei Naţionale Retrospective”, Bucureşti, 5 decembrie 2011

Bibliografia retrospectivă a cărţii româneşti: bibliografie on-line / Maria Buturugă şi Cornelia Lepădatu, la colocviul „Biblioteca ştiinţifică în societatea informaţională” , Biblioteca Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, 12 octombrie 2011; în revista „BiblioScientia”, nr. 6/2011 (rezumat)

Bibliografia retrospectivă a periodicelor între tradiţie şi modernitate / Cornelia Luminiţa Radu, la sesiunea de comunicări „Biblioteca ASTRA - 150 de ani de lectură”, Sibiu, 4-6 noiembrie 2011

Gheorghe Asachi în "Almanach de Carlsbad" (1856) / Theodor Rogin, în "Convorbiri literare", Iaşi, nr. 7/ iul. 2011.

Primul calendar gălăţean / Stanca Ileana Desa, în „Revista de istorie a presei”, nr. 6 / 2011

Données d'autorité pour la Bibliographie Nationale Rétrospective Roumaine en ligne / Maria Buturugă, la conferinţa internaţională de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării „Inovare în bibliotecă” BIBLIO 2011, 3-5 iunie 2011 (rezumat)

Un publicist şi o revistă interbelică: Sandu Tudor şi „Floarea de Foc” / Ileana Stanca Desa, la Congresul Naţional de Istorie a Presei, Constanţa, 14-16 aprilie 2011

2010

Nicolae Bălcescu şi românii din Dobrogea în sec. al XIX-lea / Ileana Stanca Desa, în „Revista română de istorie a cărţii”, nr. 5, 2010

2009

Expresia bibliografică a iconografiei eminesciene (Fotografie şi artă plastică, 1939-1989) / Tudor Pereverza, în „Hermeneutica Bibliothecaria”, Antologie „Philobiblon” (IV), Biblioteca „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, 2009, versiune engleză în vol. XIV/2009 (text integral)

Istoria bibliografiei retrospective a periodicelor româneşti / Ileana Stanca Desa şi Cornelia Luminiţa Radu, la Sesiunea de comunicări a Facultăţii de Jurnalism, 2009

Revista „Luceafărul” / Cornelia Luminiţa Radu, în „Revista Română de istorie a cărţii”, nr. 3-4, 2009

2008

Bibliografia Retrospectivă a Cărţii Româneşti în format on-line / Svetlana Căzănaru, în „Revista Bibliotecii Naţionale”, nr. 1/2008

O ediţie naţională: Mihai Eminescu, Ediţia Perpessicius / Anca Silvia Bogdan, în „Revista română de istorie a cărţii”, nr. 5, 2008

2007

Un aspect al României europene la sfârşitul sec. al XIX-lea : Bibliografia Naţională / Ileana Stanca Desa, în „Revista Română de istorie a cărţii”, nr. 3-4, 2006-2007

2006

Mircea Djuvara - prima enciclopedie juridică românească / dr. Maria Carmen Nadia Petre, în: Sesiunea anuală de comunicări știinţifice, Strategii XXI - "Securitatea și apărarea spaţiului sud-est european în contextul transformărilor de la începutul mileniului III", 13-14 aprilie 2006. București: Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I," 2006, p. 356-359.

2005

Incursiune în viaţa şi opera lui George Baiculescu / Mihaela Dragu, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 4, 5, 6, 7 / 2005

2003

Recenzie: Folia Canonica, review of Eastern and Western Canon Law, Budapesta, 1998-2001 / Maria Buturugă, în "Caietele Institutului Catolic: revista Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti", Bucureşti, nr. 2(2002) / 1(2003), p. 387-389 (text integral)

2002

Pagini pentru o Bibliografie tematică a cărţii creştine româneşti / Maria Buturugă, comunicare la „Zilele academice clujene”, Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj, 20-21 iunie, 2002, publicată în revista: Biblioteca şi cercetarea, Cluj, vol. XXIV, 2004, p. 35-46 (text integral)

2000

Opera lui Mihai Eminescu tradusă în limba franceză - ediţii şi antologii (1890-1945) / Tudor Pereverza, în "Contemporanul. Ideea Europeană", 13 ianuarie 2000 (text integral)

1997

O datorie sacră faţă de cultura română: bibliografiile naţionale / Neonila Onofrei, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 4-5 / 1997

Manuale româneşti de matematică pentru învăţământul elementar şi gimnazial în secolul al XIX-lea / Maria Buturugă, la Sesiunea ştiinţifică omagială "Biblioteca Academiei Române 1867-1997", Bucureşti, 25-26 septembrie 1997 (text integral)

1996

Eveniment editorial de însemnătate naţională / Tudor Pereverza, recenzie la vol. IV din "Bibliografia Româneasca Moderna", în "Cotidianul", 28 noiembrie 1996 (text integral)

1994

Bibliografia Naţională, azi / grupaj realizat de Ioana Lupu şi Neonila Onofrei, la colocviului cu tema „Evoluţia domeniului bibliografic”, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 11 / 1994

Biblioscientometria / Eliza Roman, în „Probleme de informare şi documentare”, nr. 2 / 1994

1993

Literatura americană în limba română până în 1918 / Eliza Roman, în „Probleme de informare şi documentare”, nr. 3 / 1993

Câteva observaţii statistice asupra începuturilor traducerilor franceze în presa românească / Eliza Roman, în „Probleme de informare şi documentare”, nr. 1-2 / 1993

1992

Strădanii pentru satisfacerea cititorului interesat de matematică / Eliza Roman (text integral)

Înfiinţarea Academiei Române şi a Bibliotecii sale, în presa vremii / Ileana Stanca Desa şi Iliana Sulică, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 11-12 / 1992

Contribuţia bibliografiei româneşti moderne (1831-1918) la completarea, rectificarea şi precizarea unor informaţii privitoare la cartea românească / Neonila Onofrei, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 11-12 / 1992

Aspecte metodologice privind elaborarea bibliografiei naţionale a periodicelor. Experienţă de redactor / Ileana Stanca Desa, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 6 / 1992

Biblioteca astăzi / Neonila Onofrei, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 5 / 1992

Bibliotecarul şi matematica electorală / Eliza Roman, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 3-4 / 1992

1991

Cuvintele şi informarea / Eliza Roman, în „Probleme de informare şi documentare”, nr. 3 / 1991

Câteva consideraţii privind bio-bibliografia lui Mihai Eminescu / Eliza Roman şi Valeria Trifu, în „Probleme de informare şi documentare”, nr. 1 / 1991

1990

Un nou aspect al confruntării bibliotecarului cu textul / Eliza Roman, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 8-9-10 / 1990

O lege de bază a ştiinţei descoperită de către un bibliotecar / Eliza Roman, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 6-7 / 1990

Unele aspecte ale confruntării dintre documentarist şi problemele textului / Eliza Roman, în „Probleme de informare şi documentare”, nr. 4 / 1990

O eficientă modalitate ştiinţifică / Eliza Roman, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 4-5 / 1990

Cercetarea bibliografică - componentă indispensabilă a culturii naţionale autentice / Victor Vişinescu, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 2-3 / 1990

Legi ale ştiinţei informării / Eliza Roman, în „Probleme de informare şi documentare”, nr. 2 / 1990

1989

Configurarea repertoriilor bibliografice retrospective / Victor Vişinescu, în: „Buletinul Societăţii pe anul 1989”, Societatea de Ştiinţe Filologice, 1989

1988

Etape în elaborarea bibliografiei cărţii româneştio contemporane (1919-1952) / Victor Vişinescu, în: „Buletinul Societăţii pe anul 1988”, Societatea de Ştiinţe Filologice, 1988

1987

Bibliografia cărţii româneşti contemporane (1919-1952) / Victor Vişinescu, în: „Buletinul Societăţii pe anul 1987”, Societatea de Ştiinţe Filologice, 1987

Probleme ale elaborării „Bibliografiei cărţii româneşti contemporane” / Neonila Onofrei, în: „Buletinul Societăţii pe anul 1987”, Societatea de Ştiinţe Filologice, 1987

Criterii generale de selectare şi organizare / Lucreţia Angheluţă, în: „Buletinul Societăţii pe anul 1987”, Societatea de Ştiinţe Filologice, 1987

Repertoriile bibliografice în activitatea Bibliotecii Academiei R.S. România / Victor Vişinescu, comunicare la „Zilele academice clujene”, Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj, 20-21 noiembrie, 1986, publicată în revista: Biblioteca şi cercetarea, Cluj, vol. XXIV, 1987, p. 125-136

George Baiculescu – in memoriam / Neonila Onofrei, în: „Academica”, 1992, nr. 1(25)

1986

Bibliografia românească modernă : perspective / Victor Vişinescu, în: „Buletinul Societăţii pe anul 1986”, Societatea de Ştiinţe Filologice, 1986

1983

Bibliografia periodicelor româneşti, tom III (1919-1924) / Adriana Raliade, în: „Buletinul Societăţii pe anul 1983”, Societatea de Ştiinţe Filologice, 1983

Itinerar bibliografic / Victor Vişinescu, în: „Buletinul Societăţii pe anul 1983”, Societatea de Ştiinţe Filologice, 1983

1970

Elaborarea bibliografiei naţionale retrospective în Republica Socialistă România / Georgeta Răduică, în: „Comunicări şi referate de bibliologie”, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Socialistă România, Bucureşti, 1970

Contact

Email: Maria BUTURUGA

 
Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro