English
Bibliografie retrospectiva a cartii romanesti

 
     

BIBLIOGRAFIA RETROSPECTIVĂ
A CĂRŢII ROMÂNEŞTI (1508-1952)


1. BIBLIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ VECHE (1508-1830) varianta on-line, elaborată de Ion Bianu şi Nerva Hodoş în 4 vol., cuprinde cărţile publicate în ţară sau în afara hotarelor, singurele condiţii fiind să fie scrise în limba română sau de români în alte limbi.
 Vol. I : 1508-1716, publicat în 1903
 Vol. II : 1716-1808, publicat în 1910
 Vol. III : 1809-1830, publicat în 8 fascicole între 1912-1934
 Vol. IVAdăugiri şi indreptări, publicat în 1944
Lucrarea de mare importanţă ştiinţifică este completată cu numeroase note istorico-literare, referinţe, informaţii şi observaţii cu privire la existenţa exemplarelor din ţară, reproduceri în condiţii grafice deosebite a unor fragmente din textele lucrărilor bibliografiate, dedicaţii, prefeţe, epiloguri, pagini de titlu şi ilustraţii.
Lucrările sunt descrise cronologic, iar la sfârşitul fiecărui tom pot fi regăsite într-un indice alfabetic.

Conţinutul Bibliografiei Româneşti Vechi a fost făcut accesibil consultării on line prin intermediul serviciului web SIMBNR , proiect realizat în colaborare cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI Bucureşti, aplicaţie care asigură accesul integrat la copiile digitale ale documentelor sub forma fişierelor imagine, obţinute prin scanarea celor patru volume ale BRV.

2. BIBLIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ MODERNĂ (1831-1918) varianta on line, continuarea cronologică a Bibliografiei Româneşti Vechi, cuprinde toate cărţile tipărite pe teritoriul românesc, toate cărţile în limba română, indiferent de autor şi locul apariţiei precum şi toate cărţile autorilor români, indiferent de limba şi locul în care au apărut.
 Vol. I : A-C, publicat în 1984
 Vol. II: D-K, publicat în 1986
 Vol. III: L-Q, publicat în 1989
 Vol. IV: R-Z, publicat în 1996
Bibliografia este realizată conform normelor ISBD(M), în principal pe baza fondului de carte din Biblioteca Academiei şi este structurată alfabetic, după autor şi titluri.

Conţinutul Bibliografiei Româneşti Moderne este în proces de afişare pentru a fi făcut accesibil consultării on line prin intermediul serviciului web SIMBNR , proiect realizat în colaborare cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI Bucureşti, aplicaţie care asigură accesul integrat la copiile digitale ale documentelor sub forma fişierelor text, obţinute prin OCR-izarea celor patru volume ale BRM.
 
3. BIBLIOGRAFIA CĂRŢII ROMÂNEŞTI (1919-1952) este în lucru, dar poate fi accesată on line (în OPAC), în baza de date BIB, parte a bazei globale de date RAL, bibliografiată conform normelor UNIMARC.
Stadiul de realizare al bibliografiei: A, B-bo, C-cl, D-de, E-em - sistematizate.

rugăminte către utilizatori
Vă rugăm să ne semnalaţi orice informaţie bibliografică în măsură să completeze datele prezente în baza BIB (titluri şi autori nemenţionaţi, sau doar completări de informaţii la titlurile prezente), inclusiv date biografice relative la autorii cuprinşi în baza BIB.
Orice completare bibliografică va fi însoţită de date despre cel care a semnalat-o.
Contact pentru dialogul bibliografic : mihadragu@biblacad.ro

 
 

 
Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro