English
BIBLIOGRAFIA PUBLICAȚIILOR BIBLIOGRAFICE EXISTENTE ÎN BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE 1831-2015
 
     


BIBLIOGRAFIA PUBLICAȚIILOR BIBLIOGRAFICE
EXISTENTE ÎN BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE
(1831-2015)


Argument

Colecțiile Bibliotecii Academiei Române includ şi publicații monografice sau periodice cu profil bibliografic. Procesul de repertoriere a acestora presupune investigare, analiză, ierarhizare şi sinteză a lucrărilor din diferite domenii de activitate, vizând toate categoriile de publicații româneşti şi străine, indiferent de autor şi de locul apariției, ce desemnează literatura de specialitate pe diverse categorii tematice.

Având la bază determinări conceptuale şi operaționale bine precizate şi cu o metodologie specializată, proiectul, cu desfăşurare permanentă, implică elaborarea unei strategii informațional-bibliografice interdisciplinare, ce valorizează publicațiile bibliografice deținute de Biblioteca Academiei Române.

Repertoriul se prezintă ca bibliografie deschisă, în format online, realizată aplicând normele de catalogare ISBD, structurată pe domenii conform Clasificării Zecimale Universale, iar în cadrul clasificării, în ordine alfabetică, după autori şi titluri, în scopul de a garanta orientarea utilizatorilor, prin universalizarea informației, răspunzând cât mai multor interese formative, sociale sau profesionale.

În orientarea cronologică a acestei bibliografii, anul 1831 - anul primei legi organice cvasi-constituționale în Principatele Române, "Regulamentul organic", cuprinzând reformele care au determinat occidentalizarea societății româneşti - este reperul special ales pentru sincronizarea cu un moment fundamental din evoluția cercetării bibliografice în cadrul Bibliotecii Academiei Române şi nu numai, respectiv Bibliografia Românească Modernă (1831-1918), parte a "Planului bibliografiei generale a culturii româneşti", întocmit la anul 1895 de Ioan Bianu.

Repertoriul se actualizează anual, fără a avea pretenția la vreun fel de exhaustivitate (tematică, temporală...).


Repertoriul


Diseminare

Album de imagini

Lista indicilor CZU folosiți

Indice de titluri de bibliografii

Indice de autori de bibliografii


Contact email: Elena MirceaTitle


 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro