English
Acte normative

 
   

Acte normative

- Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare

- Statutul Academiei Române

- Legea bibliotecilor

- Codul deontologic al bibliotecarului din Romānia

- Codul etic al Bibliotecii Academiei Române

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Academiei Române, aprobat īn 12.09.2022.  

- Regulamentul intern al Bibliotecii Academiei Române  

- Regulament de acordare a permiselor şi de acces în sălile de lectură ale Bibliotecii Academiei Române  

- Comitetul Director al Bibliotecii Academiei Române  

- Contractul colectiv de muncă la nivel de instituţie, aprobat de ITM Bucureşti, în vigoare din 19.05.2023

- Regulament intern de acordare a voucherelor de vacanţă  
 

- Regulament privind acordarea indemnizaţiei de hrană

- Statutul Sindicatului Liber Independent al Bibliotecii Academiei Române

 
Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro