English
Cataloage

 
   

CATALOAGE


Încă de la înfiinţarea sa, Biblioteca Academiei Române a decis ca descrierea colecţiilor sale să fie făcută după standarde internaţionale. Astfel, cele aproximativ 14.000.000 de unităţi bibliografice deţinute  se regăsesc, după tipul publicaţiei, în mai multe cataloage.

Catalogul cărţilor
Iniţiat de Alexandru Odobescu în 1874, catalogul cărţilor a fost dezvoltat după criterii ştiinţifice de Ioan Bianu. Urmând aceleaşi principii, catalogul a ajuns să includă,  în 5.000.000 de fişe, descrierile bibliografice a peste 800.000 de titluri.  Din 1998, ca prim pas în automatizarea Bibliotecii Academiei, s-a trecut la catalogarea on-line, iar în 2000 catalogarea manuală a fost sistată.

Catalogul publicaţiilor periodice
Pentru prima dată în 1888, fondul de publicaţii periodice al Bibliotecii Academiei Române a fost menţionat ca fond independent, iar în prezent, pe drept cuvânt, el constituie cea mai completă colecţie din lume de periodice româneşti, publicate în limba română sau în alte limbi. Peste 60.000 de titluri sunt catalogate în acest fond la care, numai în ultimii 10 ani, au mai fost adăugate încă 5000 de titluri. Din 1999 catalogarea se face on-line, un an mai târziu debutând şi reconversia colecţiei.

Cataloagele colecţiilor speciale
Cuprinzând descrieri bibliografice ale fondurilor de carte veche, carte rară, manuscrise, arhive şi  corespondenţă, multe din cataloagele speciale au fost publicate, altele se prezintă sub forma de fişe. Din prima categorie, "Catalogul manuscriselor româneşti" şi "Bibliografia româneascã veche" sunt binecunoscute instrumente de lucru. Fondul de carte veche românească a început să fie recatalogat on-line din 1998 şi, cu excepţia publicaţiilor apărute în sec. al XIX-lea, acest proiect este finalizat. Experimental, a început şi reconversia fişierului de corespondenţă.
 

 
Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro