English
Colecţia cabinetului de hărţi
 

 

Colecţia cabinetului de hărţi


Organizate ca o colecţie aparte , fondurile de hărţi şi atlase numără 552 de atlase, 16.606 hărţi, 3786 planuri de moşii, 250 hărţi murale, hărţi în relief şi planigloburi. Având un caracter naţional prin excelenţă, colecţia conţine material cartografic referitor la provinciile româneşti, ex.: Mappa Specialis Walachiae de 1788; Harta Moldovei, desenată de Rhigas Velestinli, 1792; Harta Principatelor Unite, 1860-1865, sau alte hărţi ale României întocmite de geografi celebri precum Schmidt, Konrad, Bieltz, Mercator.
Materialul cartografic, foarte variat, este de o valoare incontestabilă pentru studiul istoriei naţionale. Printre piesele reprezentative se află atlasul lui Ortelius , sau hărţi străine, opere ale unor geografi celebri ca Homann, Seutter, Kepert, Delisle sau Sanson.
Eveniment crucial al istoriei României, reîntregirea ţării în 1918 este marcată de harta care cuprinde toate provinciile româneşti în interiorulul aceleaşi entităţi statale, aşa cum a fost ea recunoscută în urma Tratatului de la Trianon.

 
Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro