English
Cabinetul de manuscrise - Carte rară
 

 

 


Cabinetul de manuscrise - Carte rară


Primele volume manuscrise intrate în patrimoniul Bibliotecii Academiei Române provin din donaţii şi legate, din ce în ce mai frecvente după 1870. Prima donaţie a fost colecţia de manuscrise şi cărţi vechi a lui Dionisie Romano, episcop de Buzău, dăruită Academiei Române în 1873.
La aceasta s-a adăugat, în 1876, donaţia, făcută de Ion Ghica, a manuscriselor istoricului şi revoluţionarului Nicolae Bălcescu urmată apoi de aceea a bibliofilului moldovean Dimitrie C. Sturdza-Scheianul, de nenumăratele donaţii ale lui Dimitrie A. Sturdza, cele ale lui Titu Maiorescu, Barbu Bellu, Rosetti-Rosnoveanu, Mihail Kogălniceanu, Alexandru Odobescu, Liviu Rebreanu, Cezar Petrescu, toate constând din manuscrise, documente istorice, arhivă, corespondenţă, cărţi româneşti vechi şi cărţi străine.
Istoricul acestor fonduri este legat şi de cel al bibliotecii mânăstirii Sf. Sava şi cel al bibliotecii Mitropoliei de Bucureşti, a renumitei biblioteci a Mavrocordaţilor, precum şi a numeroase biblioteci monastice.


Fondurile generale ale Cabinetului de Manuscrise - Carte Rară sunt astăzi organizate în patru mari colecţii:

 • Manuscrise

 • Documente istorice

 • Arhive personale şi corespondenţă

 • Cărţi vechi şi rare


  Constituite în spiritul ideii de reflectare a culturii şi ştiinţei româneşti în context sud-est european şi universal, aceste colecţii sunt de o deosebită valoare ştiinţifică şi documentară, indispensabile pentru cunoaşterea istoriei acestor meleaguri, mărturii peste timp ale continuităţii istorice şi culturale a românilor.

 •  

  Title

   
   
    Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
  www.biblacad.ro