English
Seminarii

 
   

Amfiteatrul "Ion Heliade Rădulescu"
Seminarii


16.12.2011: PROIECTUL EUROPEANA LIBRARIES

Ligia Caranfil

Prezentarea proiectului Europeana Libraries în cadrul celei de-a 40-a conferinţe anuale LIBER de la Barcelona, iunie-iulie 2011, cu exemplificarea digitizării în masă a fondurilor unei mari biblioteci precum Biblioteca Naţională a Norvegiei.

05.12.2011 Simpozionul Bibliografie naţională retrospectivă românească în format on-line

Gabriela Dumitrescu

Prezentarea aplicaţiei SIMBNR , cu proiecţie Power Point (realizată de Maria Buturugă, după articolul publicat în BIBLIO 2011 Conferinţa Internaţională de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, de D. Banciu, D. Coardoş şi C. Lepădatu)

Maria Buturugă

Prezentarea Bibliografiei Româneşti Moderne în cadrul aplicaţiei SIMBNR, cu proiecţie Power Point

Luminiţa Radu

Prezentarea Bibliografiei Periodicelor Româneşti, cu proiecţie Power Point

Svetlana Căzănaru

Proiecţie Power Point Istoria bibliografiei româneşti în
imagini


08.04.2011

Emanuel Petac

În cadrul Seminarului Bibliotecii Academiei Române de vineri 8 aprilie, a fost susţinută comunicarea Succinte consideraţii asupra titlului monedelor persane de argint prin prisma analizelor XRF (aplicaţie Power Point). A fost prezentată in detaliu situaţia la zi a analizelor efectuate asupra acestui tip monetar, fiind incluse rezultatele obţinute la Cabinetul Numismatic al BAR, prin cercetarea pieselor persane din colecţia Nadia Romalo, realizându-se un tabel sinoptic al evoluţiei titlului acestora de la începutul secolului V a.Chr. până înainte de cucerirea macedoneană.

Ligia Caranfil

Ligia Caranfil a prezentat în cadrul aceluiaşi colocviu comunicarea Seminarul Internaţional al Consorţiului CZU de la Haga, ediţia 2009, la care a participat din partea Asociaţiei Bibliotecarilor din România, comunicare ce a fost susţinută mai întâi în cadrul ultimei ediţii a Conferinţei Naţionale a ABR, secţia de Catalogare şi Indexare. Seminarul Internaţional al Consorţiului CZU  a avut ca temă Classification at a crossroads: multiple directions to usability (Clasificarea la răscruce: direcţii multiple de aplicabilitate) - aplicaţie Power Point

25.03.2011: SEMINARUL C.I. KARADJA, STOCKHOLM

Director General Acad. Florin Filip

CONFERINŢA PE TEMA RECENTULUI SEMINAR DEDICAT LUI C.I. KARADJA DESFĂŞURAT LA STOCKHOLM, PRECUM ŞI A VIZITELOR ÎN MARILE BIBLIOTECI DIN SUEDIA (aplicatie Power Point)

25.02.2011: PROIECTUL EUROPEANA LIBRARIES

Cătălina Macovei

RAPORT DE DEPLASARE IN CADRUL EUROPEANA LIBRARIES LA WORKSHOPUL DE LA HAGA, 26-27 IANUARIE 2011 (text pdf )

22.10.2010: INSTITUŢII DE PATRIMONIU, CULTURA CLASICĂ ŞI RAPORTĂRI ACTUALE

Cristina Roiu

BAYERISCHE STAATBIBLIOTHEK ŞI   PROIECTELE SALE : ÎNTRE PROVOCĂRI ŞI PERSPECTIVE (aplicaţie Power Point)

Emanuel Petac DESPRE O EXCEPŢIONALĂ ACHIZIŢIE NUMISMATICĂ A ACADEMIEI ROMÂNE ŞI CRONOLOGIA STATERILOR MESSAMBRIENI DE TIP LYSIMACH (text pdf şi aplicaţie Power Point)
25.06.2010: CULTURĂ CLASICĂ ŞI METODE SCIENTOMETRICE

Angela Repanovici
(Universitatea "Transilvania" din Braşov)

ÎN BENEFICIUL UMANITĂŢII : CREŞTEREA  IMPACTULUI REZULTATELOR CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PRIN METODE SCIENTOMETRICE
Cătălina Macovei

EXPOZIŢIA REMBRANDT DE LA TIMIŞOARA
3-30 IUNIE, Palatul Baroc, Piaţa Unirii, Timişoara
REMBRANDT MISTICUL OGLINDIT ÎN GRAVURA SA
21.12.2009: TEHNOLOGIE ŞI STRATEGII DE NUMERIZARE A INFORMAŢIEI ÎN BIBLIOTECILE PUBLICE
Mihaela Dragu Biblioteca şi noile provocări ale lumii  digitale
Carmen Alexandrescu
(Romsys)
Studiu privind sursele de finanţare active pentru realizarea proiectului de creare şi dotare a laboratorului de numerizare a colecţiilor rare pentru Biblioteca Academiei Române
20.11.2009: REFLECŢII PE MARGINEA BIBLIOTECILOR DIN SPAŢIUL FRANCOFON

Carmen Dobre TRADIŢIE ŞI MODERNITATE : BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A FRANŢEI
BNF-Centre Mitterand (Site Tolbiac)
Emanuel Petac

TRADIŢIE ŞI MODERNITATE : BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A FRANŢEI
BNF-Cabinet des Médailles (Site Richelieu)

 
Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro