English
Publicaţii proprii on-line

 
   

Publicaţii proprii on-line


Jan W. OWSINSKI, Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP (2020)

Mobilising Students to Forward Thinking of their Studies - Preliminary Results of a Crowdsourcing Effort. Proceedings of the 19th International Conference on Informatics in Economy, IE 2020, 21 - 24 May 2020, pp. 225-229.

Maria Carmen Nadia PETRE (2019)

Întâlnirea Anuală Generală a Asociației Rețelei Europeana şi lucrările Forumului Cultural European Viena-Austria, decembrie 2018. Biblioteca: revistă de bibliologie şi ştiința informării, nr. 1/2019, p. 17-20.

Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP (2019)

Computer-Supported Crowdsourcing. Proceedings of the 18th International Conference on Informatics in Economy, IE 2019, 30 - 31 May 2019, Bucharest, Romania, ASE Printing House, ISSN 2284-7472, ISSN-L 2247-1480, pp. 55-60.

Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP (2019)

Collaborative Platforms for Crowdsourcing and Consensus-based Decisions in Multi-Participant Environments. Informatica Economică, Vol. 23, No. 2/2019, ISSN 1453-1305, pp. 5-14

Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP (2019)

Virtual Exhibitions in Cultural Institutions: Useful Applications of Informatics in a Knowledge-based Society. Studies in Informatics and Control, Vol. 28, No. 1/2019, ISSN 1220-1766, pp. 55-64

Maria Carmen Nadia PETRE (2018)

Întâlnirea Anuală Generală a Asociației Europeana Network şi lucrările Forumului Cultural European, Milano-Italia, decembrie 2017. Biblioteca: revistă de bibliologie şi ştiința informării, nr. 2/2018, p. 55-58.

Florin Gheorghe FILIP (2018)

Biblioteca Academiei Române în Societatea Cunoașterii într-o Europă multiculturală. Reprint din Biblioteca nr 9/2018

Maria Carmen Nadia PETRE (2017)

Aniversarea a 150 de ani de existență a Bibliotecii Academiei Române (1867-2017). Academica, nr. 9 /2017, p. 29-33.

Maria Carmen Nadia PETRE, Marinela COVACI (2017)

Întâlnirea Anuală Generală a Asociației Europeana Network, Riga-Letonia, Noiembrie 2016. Biblioteca: revistă de bibliologie Și Știința informării, nr. 3/2017, p. 83-85.

Maria Carmen Nadia PETRE (2017)

Considerente privind globalizarea informațională. Biblioteca: revistă de bibliologie Și Știința informării, nr. 1/2017, p. 3-6.

Florin Gheorghe FILIP (2017)

25 de ani de existență a secției pentru Știința și tehnologia informației a Academiei Române. Market Watch nr 155 : p. 34-38

Cornel LEPĂDATU (2017)

Biblioteca Academiei Române : Activitatea de Cercetare. Revista Biblioteca, Serie nouă, Anul XXVIII, nr 11/2017, pp. 329-333

Florin Gheorghe FILIP (2017)

Biblioteca Academiei Române în Societatea cunoașterii. Revista Academica, Anul XXVII, nr. 4 (318), aprilie 2017

Florin Gheorghe FILIP (2017)

Academia Română și Biblioteca Academiei Române în Societatea cunoașterii. Discurs de recepție la primirea titlului de DrHC de la Universitatea din Pitești, 15.05.2017

Florin Gheorghe FILIP (2017)

Biblioteca Academiei Române în Societatea cunoașterii. Expunere cu prilejul sesiunii festive a Academiei Române la 151 de ani de la fondarea Academiei Române și 150 de ani de la fondarea Bibliotecii Academiei Române, 04.04.2017

Florin Gheorghe FILIP (2017)

Simularea în deciziile de management și control și noile tehnologii informatice și de comunicații. Discurs de recepție prilejuit de primirea titlului de Dr.H.C. de la Universitatea "Petrol-Gaze", Ploiești, 09.03.2017

Mirea-Gheorghe BERECHET (2016)

Utilizarea programului EViews în statistica bibliotecilor., A XXVII - a ediție a conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România - Biblioteca fără bariere, Universitatea de Vest din Timișoara, 6 - 9 septembrie, 2016

Elena-Grațiela DUVALMĂ, Robertino DUVALMĂ (2016)

Biblioteca Academiei Române: 149 de ani în serviciul comunității academice române., A XXVII - a ediție a conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România - Biblioteca fără bariere, Universitatea de Vest din Timișoara, 6 - 9 septembrie, 2016

Ioana Valentina POPESCU (2016)

Academicianul Virgil Cândea, cărturar și bibliofil., Biblioteca: revistă de bibliologie şi ştiinţa informării, nr. 2, 2016, pp. 59-62, ISSN 1220-3386

Florin Gheorghe FILIP (2016)

Big Data in Romania: Context and Current Status., Academia Chineză de Științe, 14 august 2016, Lecture at Big Data Forum held at Chinese Academy of Sciences, Beijing on 14.08.2016

Luminița RADU (2015)

Bibliografia națională retrospectivă a periodicelor. "Publicaţiile Periodice Româneşti" (1790-1935)., Biblioteca: revistă de bibliologie şi ştiinta informării, nr. 11, 2015, p. 339-340, ISSN 1220-3386

Florin Gheorghe FILIP, Cornel LEPĂDATU (2015)

Biblioteca Academiei Române., Zilele Bibliotecii Naționale, Ediția a XVIII-a, 18 Decembrie 2015, 60 de ani de la înființarea Bibliotecii Naționale

Maria Buturugă (2015)

PhiloBibliographica la Biblioteca Academiei Române., Biblioteca: revistă de bibliologie şi ştiinţa informării, nr. 9, 2015, p. 266-269, ISSN 1220-3386

Oana Lucia Dimitriu (2015)

Creative Use of the Historical Documents Collection of the Romanian Academy Library, Uncommon Culture, Vol. 6, No. 2 (12), 2015, ISSN 2083-0599 (online), 2082-6923 (print)

Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP (2015)

Multi-Criteria Analysis in Choosing IT&C Platforms for Creative Digital Works, Uncommon Culture, Vol. 6, No. 2 (12), 2015, ISSN 2083-0599 (online), 2082-6923 (print)

Zalina Gabriela NEAGU (2015)

Şcoala Antiohiană versus performanţă, cultură şi rafinament intelectual în contemporaneitate, Biblioteca: revistă de bibliologie şi ştiinţa informării, nr. 5, 2015, p. 145-149, ISSN 1220-3386

Zalina Gabriela NEAGU (2015)

Genul epistolar - componentă referenţială a operei Sfântului Ioan Gură de Aur, Biblioteca: revistă de bibliologie şi ştiinţa informării, nr. 4, 2015, p. 111-116, ISSN 1220-3386

Cristian CIUREA, Gabriela DUMITRESCU (2015)

Developing Virtual Exhibitions on Mobile Devices for Educational Sector, Uncommon Cultural, vol. 6, no. 1 (11), ISSN 2083-0599 (online)

Delia BĂLĂICAN (2015)

Emigrarea evreilor din Craiova: o soluție de criză la cumpăna secolelor XIX-XX. Studiu de caz: Crența Aizig Șvarț în „Revista Hiperboreea“, vol. I, nr. 2, decembrie 2014, Bucureşti, p. 146-166

Ovidiu ALEXANDRESCU (2015)

Protejarea datelor prin backup

Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP (2015)

A Business model for the interaction between actors of cultural economy , Proceedings of the IE 2015 International Conference, Bucuresti, Mai 2015

Marius CIOCA, Florin Gheorghe FILIP (2015)

Decision Support Systems - A Bibliography 1947-2007

Florin Gheorghe FILIP (2015)

Colecţiile de patrimoniu în era digitală; în loc de o cronică a unui workshop, Revista Biblioteca, Vol. 26, Biblioteca Naţională a României, Bucureşti, 2015

Luminița BERECHET (2014)

Exemple de bune practici în biblioteci din Lituania.,  Biblioteca: Revista de Bibliologie si Stiinta Informarii . 2014, Vol. 25 Issue 12, p377-378. 2p.

Emanuel BĂDESCU (2014)

Phenomenology of Photography in Nineteenth-Century Romania , Revista Uncommon Culture, Vol. 5, Nr. 1/2, pg. 136-141, The International Center for Information Management Systems and Services, Poland, 2014, ISSN (online) 2083-0599, (print) 2082-6923

Florin Gheorghe FILIP, Enrique HERRERA-VIEDMA (2014)

Big Data in the European Union, The Bridge, Vol. 44, No. 4, pp. 33-37, 2014, Online: http://www.nae.edu/19582/bridge.aspx

Maria BUTURUGĂ (2014)

Data Mining în Sistemele Integrate de Bibliotecă - teoretizări practice şi aplicaţie pentru biblioteci universitare
comunicare în cadrul Colocviului Naţional de Biblioteconomie "Bibliopolis Iassiensis MMXIV", prilejuit de manifestarea "Zilele Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi, 6-8 Noiembrie 2014

Gabriela DUMITRESCU, Cornel LEPĂDATU, Cristian CIUREA (2014)

Creating Virtual Exhibitions for Educational and Cultural Development , Informatica Economică, Vol. 18, No. 1, 2014, pp. 102-110, ISSN 1453-1305

Cristian CIUREA, Alin ZAMFIROIU, Alin GROSU (2014)

Implementing Mobile Virtual Exhibition to Increase Cultural Heritage Visibility , Informatica Economică, Vol. 18, No. 2, 2014, pp. 24-31, ISSN 1453-1305

Cornel LEPĂDATU (2014)

Sistem suport pentru decizii de biblitoecă, Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 24, nr. 3, 2014, ISSN 1220-1758, ISSN-e 1841-4303

Cornel LEPĂDATU (2014)

Sisteme suport pentru decizii şi bibliomining, Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 24, nr. 2, 2014, pg. 17-30, ISSN 1220-1758, ISSN-e 1841-4303

Elena-Graţiela DUVALMĂ, Robertino DUVALMĂ (2014)

Proiecte europene şi prezervarea moştenirii culturale în Biblioteca Academiei Române
comunicare în cadrul celei de a XXV - a ediţii a Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Bibliotecile acces deschis la educaţie şi cultură, organizată de Asociaţia Bibliotecarilor din România, Cluj-Napoca, 3-5 Septembrie 2014

Elena MIRCEA (2014)

Agenda digitală pentru Europa 2020, Strategii europene ale TIC în educaţie şi cultură
comunicare în cadrul celei de a XXV - a ediţii a Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Bibliotecile acces deschis la educaţie şi cultură, organizată de Asociaţia Bibliotecarilor din România, Cluj-Napoca, 3-5 Septembrie 2014

Maria BUTURUGĂ (2014)

Publicistica piteşteană la începutul primului război mondial - anul 1914
comunicare în cadrul celei de A VII-a ediţii a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice pe Probleme de Biblioteconomie “PROBIB” organizată de Filiala Argeş a ABR în colaborare cu Filiala Argeş a ANBPR, Biblioteca Universităţii din Piteşti şi Biblioteca Judeţeană “Dinicu Golescu” Argeş

Cornel LEPĂDATU (2013)

Metode exploratorii multidimensionale, Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 23, nr. 1, 2013, pg. 14-30, ISSN 1220-1758, ISSN-e 1841-4303

Florin Gheorghe FILIP (2013)

ITC and Culture Economy,
comunicare în cadrul University of the Chinese Academy of Sciences (UCAS), Beijing, R.P. Chineză, 14 Mai 2013

Cornel LEPĂDATU (2012)

Explorarea datelor şi descoperirea cunoştinţelor - probleme, obiective şi strategii, Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 22, nr. 4, 2012, pg. 5-14, ISSN 1220-1758, ISSN-e 1841-4303

Florin Gheorghe FILIP (2011)

CONSTANTIN I. KARADJA IN THE COLLECTIONS OF THE ROMANIAN ACADEMY LIBRARY
comunicare în cadrul Seminarului "Constantin I. Karadja, a European Diplomat of Swedish Descent", organizată de Ambasada României în Suedia la Academia Folke Bernadotte

Maria BUTURUGĂ, Cornelia LEPĂDATU (2011)

BIBLIOGRAFIA RETROSPECTIVĂ A CĂRŢII ROMÂNEŞTI în format on-line
comunicare în cadrul Colocviului Internaţional Biblioteca ştiinţifică în societatea informaţională - realizări şi perspective, cu ocazia Târgului Internaţional de Carte organizat de Biblioteca Ştiinţifică Centrală "A. Lupan" a Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Maria Carmen Nadia PETRE (2010)

The Library: from classic to postmodern. Diposit digital de la Universitat de Barcelona, Spania, 2010, p. 1-6.

Florin Gheorghe FILIP, Igor COJOCARU (2010)

Economy of Culture in the Information Society Based on Knowledge, Science and Education Policies in Central and Eastern Europe, Balkans, Caucasus and Baltic Countries, UNESCO, Italy, vol. 7, 2010, pp. 110-120

Florin Gheorghe FILIP (2006)

Economia culturii si bibliotecile digitale , iTOP Business, nr. 6 (595), XIV/2006, pag. 10

Florin Gheorghe FILIP, Dan-Alexandru DONCIULESCU, Cristian I. FILIP (2001)

A cybernetic model of computerization of the cultural heritage, Computer Science Journal of Moldova, vol. 9, no. 2(26), 2001, pp. 101 - 112

Florin Gheorghe FILIP (2001)

Către o economie a culturii şi o infrastructură informaţională intelectuală., Revista Academica, vol. XI, no. 12(132), 2001, pp. 12-13,22.

Florin Gheorghe FILIP (1996)

Tehnologiile informatice şi valorificarea patrimoniului cultural naţional., Revista Academica, Anul V, Iulie 1996, 9(69), 22-24 (republicat in Revista Romana de Informatica si Automatica-RRIA, 6(3), 33-43

Florin Gheorghe FILIP (1996)

ITs Applications in the Culture Domain: Context, Vision and Models., Studies in Informatics and Control, vol. 5, no. 4, 1996, pp. 385-399.

 
Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro