English
Publicatii ale autorilor din Biblioteca Academiei Române

 
   

Publicaţii ale autorilor din Biblioteca Academiei Române


Monografii

Silviu - Constantin Nedelcu. O scurtă istorie a bibliotecilor bizantine. Prefaţă de Protos. Asist. univ. dr. Maxim Vlad. Iași: Lumen, 2020. 130 p. ISBN 978-973-166-572-6.

Silviu - Constantin Nedelcu. Cenzurarea presei ortodoxe în comunism. Cuvânt începător de Marian Petcu. București: Eikon, 2019, 278 p., ISBN 978-606-49-0043-2.

Florin Gheorghe FILIP, Constantin Bala ZAMFIRESCU, Cristian CIUREA - "Computer-Supported Collaborative Decision-Making", Springer, 2017,  Series Automation, Collaboration, & E-Services, ISBN 978-3-319-47219-5, 216 pg

Maria Carmen Nadia PETRE. Biblioteca: între arşiţa izolării şi furtuna globalizării. Saarbrücken: Globe Edit Publishing, 2016. 101 p. ISBN 978-3-330-71302-4.

V. Alecsandri, Maria Sturdza - Floricele rătăcite - Liber amicorum Ion Ghica. Coordonator Gabriela Dumitrescu; Prefaţă de acad. Eugen Simion; Postfaţă Gabriela Dumitrescu (Ediţie facsimilată după manuscrisul B.A.R. 2879), 120 p. Bucureşti, Editura Excelenţă prin Cultură, 2015. ISBN 978-606-93840-1-5

Domnitorii şi suita domnească în Epoca fanariotă. Documente din colecţiile Bibliotecii Academiei Române. Coordonator Gabriela Dumitrescu; Prefaţă de acad. Răzvan Theodorescu. Selecţie, redactare texte explicative: Gabriela Dumitrescu, Oana Dimitriu, Cătălina Macovei, Liana Năstăselu, Claudia Nichita, Anca Gabriela Vitan. Poostfaţă: Gabriela Dumitrescu; 350 p., Bucureşti, Editura Excelenţă prin Cultură, 2015

Pergamentul ... o poveste . Faţa nevăzută a documentelor pe pergament emise de Cancelaria domnească în vremea lui Ştefan cel Mare - culegere de articole. Coordonatori: Gabriela Dumitrescu, Elena Badea; 104 p.,  Bucureşti, Editura Excelenţă prin Cultură, 2015. ISBN 978-606-93840-1-5

Lorenţa Popescu, Moda feminină în vocabularul românesc. Secolul al XIX-lea, 367 p. Bucureşti, Editura Academiei Române, 2015

Ion Andrei Ţârlescu, Monografia Curţilor Boiereşti de la Goştinari (jud. Giurgiu), cu biserica. Bucureşti,  Editura Cartea studenţească, 2015. ISBN 979-605-010-833-3

Bădescu, Emanuel; Istorii din Bucureştiul neogotic, Bucureşti, Ed. Vremea, 2015, 165 pg.

Maria Carmen Nadia PETRE. Interpretations regarding globalization and the clash of civilizations. Saarbrücken: Lambert Publishing Academy, 2014. 88 p. ISBN 978-3-659-64052-0.

Bădescu, Emanuel; Bucureştii lui Mazar Pasha, Bucureşti, Ed. Vremea, 2014, 184 pg.

Bădescu, Emanuel; De toate din vechiul Bucureşti, Bucureşti, Ed. Vremea, 2014, 200 pg.

Stefanoiu, Dan , Borne, Pierre , Popescu, Dumitru , Filip, Florin Gheorghe , El Kamel, Abdelkader (2014). Optimization in Engineering Sciences;Approximate and Metaheuristic Methods, J. Wiley, London, 446 pages, ISBN 978-1-84821-498-9

D. Stefanoiu, P. Borne, D. Popescu, F.G. Filip, A. El Kamel (2014), Optimisation en sciences de l’ingénieur: Métaheuristiques, méthodes stochastiques et aide à la décision ; Traité RTA, série Systèmes automatisés, Hermes Science-Lavoisier, Paris, pg. 396, ISBN 978-2-7462-3927-2, (http://editions.lavoisier.fr/mathematiques/optimisation-en-sciences-de-l-ingenieur/borne/hermes-science-publications/traite-rta/livre/9782746239272)

P.Borne, D. Popescu, F.G . Filip, D. Stefanoiu (2013). Optimization in Engineering Sciences . Iste & J. Wiley, London, UK. XIV+, pg. 312, ISBN 9781848214323 (http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1848214324.html)

Gabriela Dumitrescu (coordonator), Carmen Albu, Oana Dimitriu, Gabriela Dumitrescu, Luminiţa Kövari, Mădălina Lacu, Lorenţa Popescu, Manuscrise, Documente istorice, Arhive şi Corespondenţă, Carte rară. Editura Academiei Române, Bucureşti, 2013, ISBN 978-973-27-2157-5, pag. 435.

Dragoş Cojocaru, Factor de risc - versuri, eLiteratura, 2013, 61 p, ISBN 978-606-700-128-0

Maria Carmen Nadia PETRE. Informaţia - factor esenţial al globalizării. Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2012. 218 p. ISBN 978-973-663-979-1.

P. Borne, D. Popescu , F.G. Filip, D. Stefanoiu (2012). Optimisation en sciences de l'ingénieur. Hermes-Lavoisier, Paris, ISBN 978-2-77462-3897-8.

Mădălina Lascu, Epistolar avangardist, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2012, 344 p, ISBN 978-606-8361-43-7

Ileana Stanca Desa, Elena Ioana Măluşanu, Cornelia Luminiţa Radu şi Iliana Sulică (2012). Publicaţiile Periodice Româneşti, Tom. V, 1931-1935 , partea a 2-a. Editura Academiei Române, ISBN 978-973-27-2187-2.

Maria Carmen Nadia PETRE. Interpretări privind globalizarea şi conflictul civilizaţiilor. Bucureşti: Detectiv, 2008. 113 p. ISBN 978-973-1857-28-2.


Volume de contribuții

Silviu - Constantin Nedelcu (coordonator). Cartea românească veche (sec. XVII - XVIII). Lucrările prezentate la sesiunea de primăvară a secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), Bucureşti, 21 mai 2020. Cuvânt înainte de Drd. Petruţa-Mihaela Voicu. Bucureşti: Eikon, 2020. 194 p. ISBN 978-606-49-0363-1.

Filip F.G., Banciu D., Regneala M., Stanciu, M.  (coord) ( 2015), Colecțiile de patrimoniu  în era digitală. Editura Academiei Române, 178 p., ISBN 978-973-27-2560-3

Istoria lui Alexandru cel Mare - Alexandria lui Năstase Negrule. Coordonator Gabriela Dumitrescu; Prefaţă de Gh. Chivu, membru corespondent al Academiei Române; Transcrierea textului: Gabriela Dumitrescu, Carmen Albu, Claudia Nichita (Ediție facsimilată după manuscrisul B.A.R. 869, însoţită de transcrierea textului, glosar şi note); 240 p. Bucureşti,Editura Sapientia Principium Cognitio, 2015. ISBN 978-606-93269-4-7

Dănut Dobos (coord.), Petru Husariu, Maria Buturugă, Andrei Dumitrescu; Biserica "Sfânta Elena" Bucureşti - un veac de istorie şi spiritualitate, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti, 2015, 207 p. ISBN 978-606-728-020-3

Th Borangiu; A. Dolgui, Alexandre; I Dumitrache; F. G.  Filip, (editors) (2012). Proc of 14th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing Information Control Problems in Manufacturing, IIFACC On line & Elsevier ISBN: 978-3-902661-98-2, http://www.ifacpapersonline.net/14th_IFAC_Symposium_on_Information_Control_Problems_in_Manufacturing/index.html

Enachescu C., Filip F.G., Iantovics B. (2012). Advanced Computational Technologies. Editura Academiei Române, X+ 322 pag., ISBN 978-9-732722-56-5


Albume şi Cataloage

Catalogul expoziţiei Regele Ferdinand I Întregitorul , Cătălina Macovei (coordonator), Adriana Natalia Bangălă (catalog), Dr. Alin Ciupală (consultant ştiinţific), Roxana Balaci, Anca-Gabriela Vitan, Alina-Monica Popescu, Emanuel Bădescu (organizatori), Dr. Eugen-Mădălin Costache (grafică), Alina-Monica Popescu (coperta), Tipărit la UBIK, Bucureşti,  iunie 2015, ISBN 978-973-0-19444-9 

Catalogul expoziţiei Portretul în secolul al XIX-lea românescCătălina Macovei (coordonator), Dr. Adrian-Silvan Ionescu (consultant ştiinţific), Cătălina Macovei, Adriana Natalia Bangălă şi Alina-Monica Popescu (catalog), Roxana Balaci, Anca-Gabriela Vitan, Arhimandrit Policarp Chiţulescu (documentare), Eugen Costache (grafică), Tipărit la UBIK, mai 2015

Catalogul expoziţiei Regele Carol I 175 de ani de la naştere - 100 de ani de la moarteCătălina Macovei (coordonator), Dr. Adrian-Silvan Ionescu (consultant ştiinţific), Adriana Natalia Bangălă şi Anca-Gabriela Vitan (catalog), Emanuel Bădescu, Roxana Balaci, Alina-Monica Popescu, Anca-Gabriela Vitan (documentare), Eugen Costache (grafică), Tipărit la UBIK,octombrie 2014

Catalogul expozitiei Studii de atelier la Scoala de Belle-Arte, Dr. Adrian-Silvan Ionescu (consultant stiintific), Catalina Macovei (coordonator), Catalina Macovei si Adriana Natalia Bangala (catalog), Anca-Gabriela Vitan (documentare), Roxana Balaci, Alina-Monica Popescu, Dr. Eugen Costache (Prezentare grafica), Tiparit la UBIK, 2014, ISBN 978-973-0-16845-7

Catalogul expoziţiei Persian Treasures in the collections of the Romanian Academy Library, Coordonator: Gabriela Dumitrescu, Traducere: Lorenţa Popescu, Graphic Design & DTP: Gabriela Dumitrescu, Bucharest, 2014

Catalogul expoziţiei Seals - History Treasure, Coordonator: Gabriela Dumitrescu, Selecţie documente: Gabriela Dumitrescu, Oana Dimitriu, Liana Năstăselu, Claudia Nichita, Carmen Albu, Traducere: Lorenţa Popescu, Graphic Design & DTP: Gabriela Dumitrescu, Remus Brihac, Bucharest, 2014

Gabriela Dumitrescu (coordonator), Oana Dimitriu, Liana Năstăselu, Ion Andrei Ţârlescu, Constantin Brâncoveanu, Documente din colecţia Bibliotecii Academiei Române. Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2014, ISBN978-973-1794-88-4, pag. 220.

Gabriela Dumitrescu, Luminiţa Spânu, Abu'l Qāsem Ferdowsi - Šāh-nāmeh. Editura Sapientia Principium Cognitio, Bucureşti, 2014, ISBN 978-606-93269-3-0, pag. 208.

Catalogul expoziţiei Inédits de la Littérature Française en Roumanie, Dans les collections de manuscrits et livres rares de la Bibliothèque de l'Académie Roumaine, Coordonator: Svetlana Cârstean, Texte: Gabriela Dumitrescu, Concept & realizare grafică: Jean-Louis Boisnard, Bucharest, 2013

Gabriela Dumitrescu, Oana Dimitriu, Gabriela Dumitrescu, Mititelu Ştefania Laura, Liana Năstăselu, Fragmente de istorie - Înscrisuri şi peceti, Sec. XIV - XIX. Bucureşti, 2013, ISBN 973015655-7, pag. 73.

Emanuel Petac, Ştefan Vasiliţă (2012). Colecţia Ing. C. Orghidan. Monedele de aur greceşti şi romane, partea I . Editura Academiei Române, ISBN 978-973-27-2157-5.

Reviste cu referenţi

Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP - Collaborative Platforms for Crowdsourcing and Consensus-based Decisions in Multi-Participant Environments , Informatica Economică, Vol. 23, No. 2/2019, ISSN 1453-1305, pp. 5-14.

Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP - Virtual Exhibitions in Cultural Institutions: Useful Applications of Informatics in a Knowledge-based Society , Studies in Informatics and Control, Vol. 28, No. 1/2019, ISSN 1220-1766, pp. 55-64.

Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP - New Researches on the Role of Virtual Exhibitions in Digitization, Preservation and Valorization of Cultural Heritage , Informatica Economică, Vol. 20, No. 4/2016, ISSN 1453-1305, pp. 26-33.

Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP - Expoziţiile virtuale - o modalitate eficientă de comunicare a conţinutului colecţiilor din instituţiile culturale, Biblioteca, Nr. 9, Septembrie 2016, pp. 260-262.

Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP - Expoziţiile virtuale - o modalitate de stimulare a consumului cultural, Curtea de la Argeş, Nr. 12(73), Decembrie 2016, pp. 18-19.

Florin Gheorghe FILIP, Cristian CIUREA - Expoziţii virtuale online - aspecte privind contribuţia la promovarea patrimoniului cultural naţional. Academica, an XXXI, nr. 9 (Septembrie), 2016, pp. 13-18.

Bălăican, D. (2016). Implicarea Generalului G.A. Dabija în construcţia Mausoleului de la Mărăşti, în „MONUMENTUL XVII Simpozionul Internaţional Monumentul – Tradiţie şi viitor Ediţia a XVII-a”, 1-4 octombrie 2015, Iași – Chișinău – Cernăuți Volum coordonat de Aurica Ichim şi Lucian-Valeriu Lefter Partea a 2-a Editura Doxologia Iaşi, 2016, p. 265 - 283.

Bălăican, D. (2015). Generalul G. A. Dabija - un reprezentant de marcă al generaţiei sale, în „Analele Ştiintifice” ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, serie noua, Istorie, LXI, 2015, p. 239-256.
Revistă indexată BDI în CEEOL http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1171

Bălăican, D. (2015). Activitatea de scriitor a generalului G.A. Dabija, în „Biblioteca: revista de bibiologie şi ştiinţa informării”, anul LXVII, serie noua - anul XXVI, nr. 12, 2015, p. 374-376.

Ciurea, C., Filip, F.G. (2015). Validation of a Business Model for Cultural Heritage Institutions , Economy Informatics, Vol. 19, No. 2, pp. 46-56, ISSN 1453-1305

Ciurea, C., Tudorache, C. (2014). New Perspectives on the Development of Virtual Exhibitions for Mobile Devices, Economy Informatics, Vol. 14, No. 1, pp. 31-38, ISSN 1582-7941

Filip, F.G., Sudoc, A.M., Bizoi M.( 2014). DSS in numbers,Technological and Economic Development of Economy, pages 154-164, Vol. 20, No. 1, ISSN 2029-4913 ( Factor de impact=2,8)

Duta, L., Zamfirescu, C.B., Filip, F.G. ( 2014 ). Mathematical Decision Model for Reverse Supply Chains Inventory, International Journal of Computers Communications & Control, pages 686-693, Vol. 9, No. 6, ISSN 1841-9836, (factor de impact =0,7)

Filip, F.G., L. Herrera –Viedma (2014). Big Data in Europe ( invited paper) . The Bridge (The National Academy of Engineering of the National Academies-USA), Winter ( apare in decembrie 2014)

F. G. Filip ( 2012 ). Decision-Making Perspective for Designing and Building Information Systems. INT J COMPUT COMMUN, ISSN 1841-9836, Vol.7 (2012), No. 2 (June), p. 264-272, ( Impact factor /2011=0,48 )

H Seok, SY Nof, FG Filip  ( 2012 ). Sustainability decision support system based on collaborative control theory. Annual Reviews in Control ( Elsevier) , Volume 36, Issue 1, April 2012, Pages 85–100 ( Impact Factor = 1,319, 5Y IF= 2,2 )

A.M. Suduc, M. Bizoi , F.G. Filip  ( 2012). Usability in Scientific Databases. Computer Science Journal of Moldova, vol.20, no.2(59), 147-161.

Lepădatu, Cornel. Explorarea datelor şi descoperirea cunoştinţelor - probleme, obiective şi strategii, Revista Română de Informatică şi Automatică, Volum 22, Nr. 4, 2012, p. 5-14, ( http://rria.ici.ro/ria2012_4/index.html)

Aurel Vîlcu, Emanuel Petac, Political rivalry and military conflicts at Lower Danube during the IIIrd century BC reflected by the gold staters of Alexander the Great type struck at Kallatis, în cadrul POSDRU/89/1.5/S/61104, în Eastern and Central European Studies (cotaţie ISI), Viena, sub tipar.

Aurel Vîlcu, Emanuel Petac, The Second Syrian War and gold staters of Alexander type struck at Istros, American Journal of Numismatics, 24, 2012, p. 21-29 (cotaţie ISI)

Emanuel Petac, Aurel Vîlcu, Syrian wars and the beginning of Lysimachus type staters at Tomis, Istros, 18, 2012, p. 51-63 (cotaţie ERIH INT. 2).

F.G. Filip  (1996). ITs Applications in the Culture Domain: Context, Vision and Models. Studies in Informatics and Control, vol. 5, no. 4, 385-399.


Alte reviste

Maria Carmen Nadia Petre. Întâlnirea Anuală Generală a Asociației Rețelei Europeana Lisabona-Portugalia, noiembrie 2019. În: Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, nr. 3/ 2020, p. 23-26.

Maria Carmen Nadia Petre. Unele aspecte privind accesul deschis la informația științifică. În: Biblos, nr. 29/2017, p. 72-79.

Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP - "Expozițiile virtuale - o modalitate de stimulare a consumului cultural", Curtea de la Argeș, Nr. 12(73), Decembrie 2016, pp. 18-19

Delia Bălăican, Generalul G.A. DabijaOrdin de zi: Viaţa în demnitate. Autoreferenţialitatea evocată în „Amintiri din cariera militară (1893-1920), Oameni, tipuri, obiceiuri, năravuri şi Sisteme de altădată“   în „Tradiţie, istorie, armată“, Editura Muzeului Militar „Regele Ferdinand I“, Bucureşti, 2015, p. 300-310. 

Mădălina LASCU, Repere ale ilustrației de carte în opera lui Jules Perahim în ”Caietele avangardei”, An 2, n. 3, 2014

Maria Carmen Nadia Petre. Globalizarea - definiție, delimitări conceptuale și teorii. În: Buletinul Universității Naționale de Apărare "Carol I", Vol. 4. București: Editura Universității Naționale de Apărare "Carol I", 2013, p. 233-244.

Carmen DOBRE, Svetlana CĂZĂNARU, Potențialul patrimonial al Bibliotecii Academiei Române în contextul societății cunoașterii, BiblioScientia - Revistă de biblioteconomie și științele informării, nr. 10, p. 22 - 33, 2013, ISSN 1857-2278

Maria BUTURUGĂ, Epistolele pastorale ale Monseniorului Raymund Netzhammer în Biblioteca Academiei Române. În Pro Memoria: revistă de istorie ecleziastică, nr. 12 (2013), p. 79-96.

Mădălina LASCU, Craiova, poarta de intrare a avangardei europene pe teritoriul românesc? Noi precizări asupra pătrunderii futurismului în România în „Caietele avangardei”, An 1, n.1, 2013, p. 16-22

Mădălina Lascu, M. Blecher în „Caietele avangardei”, An 1, n.1, 2013, p. 88

Mădălina LASCU, Gherasim Luca, un excurs biografic în „Caietele avangardei”, An 1, n. 2, 2013, p. 84-99

Maria Carmen Nadia Petre. Un model informațional universal - produs al globalizării. În: Informare și Documentare: activitate științifică și profesională, Vol. 4. București: Editura Bibliotecii Naționale a României, 2012, p. 149-160.

Mădălina LASCU, Henry Pernet pe urmele lui Mircea Eliade ... la Biblioteca Academiei Române, în Biblioteca, nr. 3/2012, p. 92

Mariuca STANCIU, Ladino si Yiddish , Lettre internationale nr. 83, ediţia română, toamnă 2012, pag. 143-145

Maria Carmen Nadia Petre. Internetul și globalizarea. În: Informare-Documentare: activitate știinţifică și profesională. București: Editura Bibliotecii Naţionale a României, vol. 3/2010, p. 13-24.

F.G. FILIP  (2001). Catre o economie a culturii si o infrastructura informationala intelectuala. Revista Academica, vol. XI, no. 12(132), 12-13, 22

Comunicări publicate în actele unor conferinţe

Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP, Computer-Supported Crowdsourcing, Proceedings of the 18th International Conference on Informatics in Economy, IE 2019, 30 - 31 May 2019, Bucharest, Romania, ASE Printing House, ISSN 2284-7472, ISSN-L 2247-1480, pp. 55-60.

Maria Carmen Nadia PETRE. Metode eficiente în biblioteconomie: promovarea lecturii în rândul persoanelor adulte. În: Biblioteca fără bariere : Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, ediţia a 27-a, Timișoara, 7-9 septembrie 2016 / coord. Maria Micle, Agneta Lovasz, Simona Bursașiu. Timișoara : Editura Universităţii de Vest ; București : Editura ABR, 2017, p. 154-157.

Berechet, M.G., Utilizarea programului EViews în statistica bibliotecilor, A XXVII - a ediție a conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România - Biblioteca fără bariere, Universitatea de Vest din Timișoara, 6 - 9 septembrie, 2016 (Prezentare)

Zhong, H., Nof, S. Y., Filip, F.G. (2014). Dynamic Lines of Collaboration in CPS Disruption Response. 19th IFAC World Congress (Boje, Edward, Xia, Xiaohua , Eds.), IFAC-on line & ELSEVIER , #19(1). p. 7855-7860
(http://www.ifac-papersonline.net/Detailed/67737.html)

Nicoara, E.S., Paraschiv, N.,  Filip, F.G. ( 2014 ). A hierarchical model for multiple range production systems. 19th IFAC World  Congress , p. 833-837
(http://www.nt.ntnu.no/users/skoge/prost/proceedings/ifac2014/media/files/1025.pdf)

Mădălina Lascu, Poetic Contributions of Romanian Writers of Hebrew Origin in the Hawaii Magazine „Mele”, Simpozionul Internaţional al Institutului de Istorie al Academiei Române „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, în cadrul Zilelor Academice Clujene, Cluj, 23 – 24 iunie 2014.

C. Candea ;G. S  Candea; F.G.  Filip( 2012). Idecisionsupport – Web-Based Framework for Decision Support Systems Information Control Problems in Manufacturing, in: Th Borangiu; A. Dolgui, Alexandre; I Dumitrache; F. G.  Filip, ( editors ) ( 2012). Proc of 14th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing, IIFACC On line & Elsevier ISBN: 978-3-902661-98-2 Volume # 14 | Part# 1 
(http://www.ifac-papersonline.net/Detailed/53867.html )

G. Dumitrescu ; L. Kövari ; L. Popescu (2012). Project STUDITE Study and Creation on Byzantine Bookbindings Digital Library, în:  BIBLIO 2012 - Conferinţă de biblioteconomie şi ştiinţa informării, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2012, p. 37-44. ISSN 2066-5121. 
(http://webbut.unitbv.ro/biblio2012/CD_BIBLIO_2012.pdf)

I. D. Bălăican (2012). Enhancement of Quality in Library Seervicres Specialized for Young Audiences, în:  BIBLIO 2012 - Conferinţă de biblioteconomie şi ştiinţa informării, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2012, p. 53-56. ISSN 2066-5121.
(
http://webbut.unitbv.ro/biblio2012/CD_BIBLIO_2012.pdf)

M. Buturugă (2012). La dimension interactive de la bibliographie nationale rétrospective roumaine des livres, în:  BIBLIO 2012 - Conferinţă de biblioteconomie şi ştiinţa informării, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2012, p. 161-166. ISSN 2066-5121.
(http://webbut.unitbv.ro/biblio2012/CD_BIBLIO_2012.pdf)

C. Roiu (2012). Crowdsourcing and Glam, or a Story about „Writing the Sztory Topgether”, în:  BIBLIO 2012 - Conferinţă de biblioteconomie şi ştiinţa informării, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2012, p. 179-184. ISSN 2066-5121.
(http://webbut.unitbv.ro/biblio2012/CD_BIBLIO_2012.pdf)

Maria Carmen Nadia PETRE. Some Considerations over the Information's Character in the Globalization Era. În: Conferinţa Internaţională de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării Biblio 2010. "Innovation within Libraries". Braşov: Editura Universităţii Transilvania, 3-5 iunie, 2010, p. 271-274.

Maria Carmen Nadia PETRE, Vlad Iuliu PETRE. Considerente asupra consecinţelor globalizării în relaţiile internaţionale. În: Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Spaţiul sud-est european în contextul globalizării." 17-18 aprilie 2008. Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I," 2008, p. 203-210

Maria Carmen Nadia PETRE, Vlad Iuliu PETRE. Views on Cultural Crossings in Modern and Postmodern Times. În: The 13th International Conference "The Knowledge Based Organization." 22-25 November 2007. Sibiu: Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", 2007, p. 360-364.


Comunicări nepublicate în volum

Maria Carmen Nadia Petre (2017). Interferenţe multiculturale în bibliotecile din Polonia (Prezentare la cea de-a XXVIII - a ediţie a Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Braşov, 6-8 septembrie 2017)

Maria Carmen Nadia Petre (2016). Strategia Academiei Române,Tema 10 : România - Societate a cunoaşterii şi a valorii adăugate la ceea ce are, subtema : Bibliotecile - infrastructuri de depozitare a cunoaşterii (Prezentare la cea de-a XXVII-a ediţie a Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Timişoara, 7-9 septembrie 2016)

Dragu, Mihaela; Lungu Claudia (2016). Strategia Academiei Romane, Tema 10 : Romania - Societate a cunoasterii si a valorii adaugate la ceea ce are, subtema : Bibliotecile - infrastructuri de depozitare a cunoasterii (Prezentare la cea de-a XXVII - a editie a Conferintei Nationale a Asociatiei Bibliotecarilor din Romania, Timisoara, 7-9 septembrie 2016)

Filip, F.G. ( 2014). Sustainable Development  and Enterprise Integration Enabled  by  Emergent  ITC.., Keynote speach la International Conference on Informatics in Economy, IE'2014 (www.conferenceie.ase.ro)

Filip, F.G.( 2014). Evolutions in System Solutions and IT&Cs for Sustainable Development and Enterprise Integration, Keynote speach la ICCCC 2014 (http://www.univagora.ro/ro/icccc2014/keynote)

Maria Buturugă (2014). Publicistica piteşteană la începutul primului război mondial - anul 1914 - comunicare în cadrul celei de A VII-a ediţii a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice pe Probleme de Biblioteconomie “PROBIB” organizată de Filiala Argeş a ABR în colaborare cu Filiala Argeş a ANBPR, Biblioteca Universităţii din Piteşti şi Biblioteca Judeţeană “Dinicu Golescu” Argeş.

Maria Carmen Nadia Petre (2013). Aspecte privind eficientizarea bibliotecilor universitare (Prezentare la cea de-a XXIV-a ediţie a Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Oradea, 4-6 septembrie 2013)

F.G. Filip ( 2012). " A Decision-Making Perspective of the Information System Design" ( plennary paper) . CESA 2012  - IEEE Conference on "Computational Engineering in Systems Applications "( Santiago de Chile ) (http://conference.researchbib.com/?action=viewEventDetails&eventid=14372&uid=r80447)

F.G. Filip ( 2012 ). "Green Manufacturing: Methods and Computerized Support" ( plennary paper).CIO 2012 6th International Conference on " Industrial Engineering and Industrial Management " ( Vigo, Spania ) (http://cio2012.adingor.es/en/ponentesinvitados/ ) .

F.G. Filip ( 2012). "Large-scale Systems Control and Decision-making " (plennary paper). IWoCPS -"First International Workshop on Cyber Physical Systems" ( Bucureşti ) (http://iwocps.hpc.pub.ro/ ).

F.G. Filip ( 2012) "Green Manufacturing and the Design of Information Systems" ( plennary paper ) .  IEEE -ICSTCC '12 : 16th International Conference on System Theory, Control and Computing ( Sinaia ) (http://www.aie.ugal.ro/icstcc2012 ).

F. G Filip ( 2012). " A decision- making perspective to the design of information systems" ( plennary paper). ICCC 2012 ( 8-12 mai Oradea ) (http://icccc.univagora.ro/ ).

Mădălina Lascu, Craiova: A Possible Gateway for the European Avant-garde in Romania? New Clarifications as to the Penetration of Futurism in Romania (Conferinţa Internaţională: Europeanization and Globalization. Romanians in their Region and the World, Sibiu, 2-4 iulie 2012)

Emanuel Petac, Consideraţii cu privire la o drahmă mesambriană de tip Lysimach/ Remarks about a Lysimachus-type drachm, minted in Messa mbria) (al XXIX-lea Simpozion Naţional de Numismatică al Societăţii Numismatice Române, organizat de Cabinetul Numismatic al Bibliotecii, Societatea Numismatică şi Muzeul Istorie din Bacău, Bacău, 15-17 iunie 2012

Aurel Vîlcu, Emanuel Petac, Asupra cronologiei staterilor de aur de tip Alexandru cel Mare bătuţi la Istros/ The chronology of the Alexander-type staters minted in Istros (al XXIX-lea Simpozion Naţional de Numismatică al Societăţii Numismatice Române, ţinut la Muzeul din Bacău, 15-17 iunie 2012

Emanuel Petac, Aurel Vîlcu, Un stater inedit de tip Filip II postum din colecţia Orghidan (al XIII-lea Simpozion Internaţional de Numismatică de la Chişinău, Rep. Moldova (5-9 septembrie 2012), organizat de Muzeul Naţional de Istorie de la Chişinău şi Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti)

Aurel Vîlcu, Emanuel Petac, Războaiele siriene şi staterii de tip Alexandru cel Mare bătuţi la Istros (al XIII-lea Simpozion Internaţional de Numismatică de la Chişinău, Rep. Moldova (5-9 septembrie 2012), organizat de Muzeul Naţional de Istorie de la Chişinău şi Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti)

Emanuel Petac, Aurel Vîlcu, Consideraţii asupra emisiunilor de stateri de tip Alexandru cel Mare din Odessos (a 45-a conferinţă Pontica 2012 organizată de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa, 10-12 octombrie 2012)

Emanuel Petac, Aurel Vîlcu, About some rare issues of Lysimachus type staters : Athens without spear (Congresul Internaţional de Numismatică al Societăţii Numismatice Române, 17-21 octombrie 2012, Braşov.

Măriuca Stanciu, Jewish Dukes and Romanian Voievodas – On the Ties between the Sephardic Ottoman Elite and Romanian Princes (Conferinţa Internaţională „The Jews of the Mediterranean”, Bucharest, New Europe College, 24-25 May 2012)

Maria Buturugă, Cornelia Lepădatu (2011). Bibliografia retrospectivă a cărţii româneşti - comunicare în cadrul Colocviului Internaţional Biblioteca ştiinţifică în societatea informaţională - realizări şi perspective, cu ocazia Târgului Internaţional de Carte organizat de Biblioteca Ştiinţifică Centrală "A. Lupan" a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.


Pentru alte căutări, folosiţi Google Scholar sau World Cat , introducând "numele autorului" !


 
Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro