English
Athena Plus

 
 
 
   

ATHENA PLUS – Access to Cultural Heritage for Europeana
Description: C:\Users\cristi\Downloads\athena plus logo_high.jpg

ATHENA PLUS Plenary Meeting – București, 12-14 Martie 2014

În perioada 12-14 martie 2014, Biblioteca Academiei Române va fi gazda celei de-a 3-a ședințe plenare organizată în cadrul proiectului AthenaPlus (http://www.athenaplus.eu).

Agenda preliminară a întâlnirilor este disponibilă la adresa http://bit.ly/1aHBj40

 

 

ATHENA PLUS – Training MOVIO

În data de 19 februarie 2014, în cadrul proiectului AthenaPlus se organizează o sesiune de training pentru utilizarea produsului software MOVIO, instrument pentru proiectarea și publicarea de expoziții virtuale. Prezentarea va avea loc în cadrul conferinței Museums and the Web Florence (MWF2014), desfășurată la Palazzo Vecchio in Florence, Sala d’Arme, Italia. 

Mai multe informații sunt disponibile pe pagina proiectului AthenaPlus, la adresa http://bit.ly/1dXhnci

 

 

AthenaPlus este o rețea de bune practici în cadrul programului CIP (Competitiveness and Innovation Programme), inițiată în martie 2013 și care se va încheia în august 2015. Proiectul își propune următoarele obiective:

  • să contribuie la rețeaua Europeana cu peste 3,6 milioane de înregistrări/metadate, provenind atât din sectorul public, cât și din cel privat, focalizându‐se pe conținutul muzeal, împreună cu factori culturali cheie (ministere și agenții guvernamentale responsabile, biblioteci, arhive, centre de cercetare de vârf, IMM‐uri);

  • să optimizeze căutarea, regăsirea și reutilizarea conținutului expus în Europeana, rafinând gestiunea terminologiilor multilingve, exportul în SKOS (Simple Knowledge Organisation System), precum și instrumentele de publicare pentru furnizorii de conținut;

  • să experimenteze reutilizarea metadatelor îmbogățite, adaptată utilizatorilor cu cerințe diferențiate, folosindu-se de instrumente care facilitează dezvoltarea de expoziții virtuale și de aplicații turistice și didactice, pentru a fi integrate în repozitele Europeana și în repozitele agregatorilor naționali sau a furnizorilor individuali de conținut.

Consorțiul proiectului este compus din 40 de parteneri din 21 de State Membre ale Uniunii Europene. Biblioteca Academiei Române este partener în cadrul proiectului AthenaPlus.

AthenaPlus va extinde experiența de succes acumulată în proiectul anterior ATHENA — în cadrul căruia au fost dezvoltate LIDO și MINT, utilizate pe larg în întregul ecosistem de proiecte al Bibliotecii Digitale Europene (http://www.europeana.eu/), inclusiv în proiectul în derulare Linked Heritage, pentru a avansa și a completa infrastructura operațională și instrumentele dezvoltate, dar și pentru a sprijini muzeele și alte instituții culturale în eforturile lor de a oferi conținutul digital prin Europeana.

Mai multe detalii privind proiectul AthenaPlus se găsesc pe site-ul oficial: http://www.athenaplus.eu/

 
Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro